CÔNG TY TNHH VAN CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG CHÂU 

   Địa chỉ: 29/35 Đường B3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Mã số thuế: 0317001901

  Điện thoại: 0904 02 40 60

  Email: vanphuongchau22@gmail.com

  Website: www.vanphuongchau.com

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH VAN CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG CHÂU

Liên Hệ

0904 02 40 60
0904 02 40 60